Mindenszentek Templom - Képek

Fertőszéplak

Ajánlott linkek


Fertőszéplak jelképe, a Széchényi család által épített barokk stílusú templom előtt állunk. Fertőszéplak Eszterházy birtok volt, zálogban volt csak a Széchényieké, 1682 és 1771 között.
Velünk szemben a 19. században már magtárrá alakított egykori Széchényi kastélyt láthatjuk. Itt született Széchényi Ferenc –a legnagyobb magyar, Széchenyi István édesapja, a Nemzeti Múzeum megalapítója-. Az épület annó alagúttal volt összekötve a fertődi Eszterházy kastéllyal. Az alagútrendszer ma már járhatatlan, veszélyes, de vannak megmaradt szakaszai.
Korábbi régészeti ásatások során befalazott csontvázakat is találtak. Ezekből arra következtethetünk, hogy a pestisjárvány itt is pusztított. A továbbterjedés megakadályozása érdekében falazták be a vírus által már megfertőzötteket.


A környéken ritkaságnak számító kéttornyú templomot Eszterháza (ma már Fertőd) felől érkezve már messziről láthatjuk. Két oldalt, mesterséges dombokon Széchényi Zsigmond felesége –Barkóczi Mária- által építtetett kálváriák állnak. A legenda szerint az asszony maga is hordta kötényében a dombokhoz a homokot.
A bal oldali a Szent szív szoborcsoport, a jobb oldali pedig a tényleges, jézus szenvedését bemutató Szent Sír kálvária.

A templom előtt jobb oldalon Nepomuki Szent János bal oldalon pedig Szent Anna szobra látható. A két torony között Szent Mihály arkangyalt láthatjuk. A tornyokon dicsfénysugarakban az IHOS (In Honorem Omnium Sanctorum azaz a Mindenszentek tiszteletére) felirat látható. A bal toronyban található a 4 harang.

Belépve a templomba a Mindenszenteket ábrázoló Oltárkép fogad minket. A mára már csak sárga falak helyén régebben gyönyörű freskók voltak.
A Jobb oldali szobor Mária Lourdes-i jelenését ábrázolja Bernadettnek. Mellette a ferences rend alapítóját, Assisi Szent Ferencet láthatjuk.
A másik oldalon a Jézus Szíve szobor és Kis Szent Teréz szobra látható.
Mára csak a kövezeten láthatjuk, hogy itt volt a Széchényiek kriptái voltak itt. Erre jobb oldalt egy tábla emlékeztet.

Jobb oldalt beljebb haladva egy ritka ábrázolás fogad minket, Európa szerte kevés helyen látni hasonlót. A legenda szerint a pap egy férfit nem akart feloldozni, s mikor kilépett a gyóntatószékből a vele szemben lévő keresztre feszített Jézus szobor kezét kinyújtva így szólt: én megbocsájtok neked.
Mellette Szent Peregrinusz szobrát láthatjuk. Ő a fertőző, fekélyes betegségek védőszentje, ugyanis üszkösödő lába imáinak köszönhetően hirtelen meggyógyult.

Szemben a Szószéket láthatják. Rajta az építési dátummal, közte pedig a kint már említett hölgy, Barkóczi Mária arcképével. A szószék a templom átadása után készült el, ugyanis Széchényi Zsigmond, Mária férje már betegséggel küszködött, viszont mindenképp szerette volna megélni a templom átadását.
A szószék tetején Szent Péter, a kakas, a mennyország kulcsa, egy galamb és a pápai süveg látható.
Mellette Nepomuki Szent János szobrát láthatjuk. IV. Vencel király feleségének gyóntatója volt. A király tudni szerette volna mint gyónt a hűtlenséggel vádolt felesége, azonban a pap a gyónási titkot megtartva hallgatott. A király ezért levágatta a nyelvét. Kezében ezt tartja.

A két mellékoltár egymással stílusban szimmetrikus. A jobb oldalon fent a paradicsomi állapotot –az almafát és a kígyót- lent pedig Szűz Mária és a Kis jézus szobrát láthatjuk. A festményen lent pedig Szent József.
Bal oldalt a szenvedés eszközei –a kalapács, a lándzsa, a kereszt stb.- és a töviskoronás Krisztus látható.

Az oltárkép között nagy Szentjeinket láthatjuk. Szent Imre herceget a liliommal, Szent István királyt az Országalmával, Szent László Királyt, és szent Mártont, amint elvágja a köpenyét, és egy szegény, mezítelen férfinak adja. Fent a két Árpád házi lány szent Erzsébet és Szent Margit látható.

 

KÁLVÁRIÁK

A két kálváriát idén augusztusban szentelték fel, gyönyörűen restaurálták.
A Szent szív kálváriát inkább szoborcsoportnak mondhatjuk (ugyanis a valód Kálvária Jézus szenvedését mutatja be, a faluban már csak egyszerűsítetten kálváriákként ismertek) Középen Jézus Szíve magaslik, körben pedig szentek Szobrai. Tegyünk egy kört.

Szent Simeon, aki megjövendölte Jézus születését.

Nepomuki Szent János, a bent említett gyónási titok vértanúja

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje

Assisi Szent Ferenc, a rendalapító

Szt. Kristóf az utazók védőszentje

Szt. Domonkos, a Domonkos rend megalapítója

Szent Longinusz a szembetegségek védőszentje. A legendák szerint a Jézus átszúrt szívéből érkező vér a szemébe cseppent, és meggyógyult a szembetegsége.

Alacoqoeu (alakok) Szt. Margit kinek látomásai voltak Jézus Szívével

végül pedig Szűz Mária

 

A szent sír kálváriára a szabályos 21 lépcső vezet fel. Belépve a „Nézd, oh bűnös ember, mint hal az igazidézet fogad minket.Elől középen a Piéta szoborcsoport és Jézus sírja látható. Szintén tegyünk egy kört. Elől láthatjuk Szent Pétert a kakassal. Középen Jézust a kereszten, körülötte Szt. Jánost, Máriát és Mária Magdolnát.
A következő két ábrázolás sem mindennapi, Jézus a pellengéren és Jézus a ruháit szedi a földről.

<!--[endif]-->

Ezzel körutunk végére értünk. Ajánljuk még községünk egyéb nevezetességeit: a Falumúzeumot és a Vasúti lámpamúzeumot.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes időtöltést kívánunk!

 

 

1% - Cseppekből a tenger

Pályázat